W roku 2013 w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie gościliśmy już przeszło 200 osób, posiadamy harmonogram kolejnych wizyt na 2014 rok, w którym planuje się przeprowadzić warsztaty dla 5500 osób. Po uruchomieniu Zakładu Gospodarki Odpadami     Komunalnymi  w Rzędowie zajęcia edukacyjne zostaną wzbogacone o możliwość zwiedzenia nowoczesnej instalacji do segregacji i składowania odpadów.

      Szkoły biorące udział w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej w 2013 roku:

- Gmina Tuczępy: Zespół Placówek Oświatowych w Tuczępach

                                Publiczna Szkoła Podstawowa w Nizinach

- Gmina Rytwiany: Gimnazjum w Sichowie Dużym

- Gmina Staszów: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie

                                Szkoła Podstawowa w Wiśniowej, Zespół Szkół w Czajkowie

           W pierwszym kwartale 2014 roku będziemy mieli zaszczyt gościć w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej szkoły: Staszów, Strzegom, Oleśnica, Koniemłoty, Sichów Duży, Kurozwęki, Wiązownica Duża i Świetlica Środowiskowa Jutrzenka. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie stale nawiązuje kontakt ze szkołami w celu dotarcia do wszystkich szkół z gmin biorących udział w projekcie.

                Tematyka poruszana na warsztatach dotyczy głównie gospodarki odpadami:

1. „Segregacja, recykling oraz to, co możemy zrobić, byśmy mniej produkowali odpadów, które niekorzystnie wpływają na środowisko”,

2. „Jak przebiega segregacja odpadów w naszym otoczeniu?”,

3. „Segregacja odpadów oraz sposoby ich zagospodarowania w naszym otoczeniu”,

4. „Świadomy ekokonsument (wybory konsumenckie, ekoznaki)”,

5. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach”,

6. „Źródła powstawania odpadów, sposoby ich segregacji oraz metody zmniejszania ich ilości”,

7. „Odpady – problem ekologiczny naszych pokoleń”,

8. „Rola samorządów w edukacji o gospodarce odpadami”.

       Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w warsztatach z zakresu edukacji ekologicznej.

Zajęcia są ogólnodostępne i bezpłatne. Zgłoszenia udziału w warsztatach można dokonać pod nr tel. 15-864-22-51.