• 13 lipca 20222r. została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Kielcach na dofinansowanie zadania pn."Edukacja ekologiczna-konkursy" .Koszt całkowity zadania wynosi 3750,00 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 3 000,00 zł.

 • W dniu 15.06.2021r. została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Kielcach, umowa na dofinansowanie zadania pn.:,,Edukacja ekologiczna poprzez konkursy”.

  Koszt całkowity zadania wynosi 4 570,00 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach
  w wysokości 3 656,00 zł.

 • Na podstawie podpisanej umowy dotacji z dnia 5 sierpnia 2020 roku pomiędzy Zakładem Gospodarki Opadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie a WFOŚiGW w Kielcach udzielona została dotacja w kwocie 3000,00 zł na realizację zadania pn.: „Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska – warsztaty, konkursy”. Całkowita wartość zadania wynosi 3750,00 zł.

 • W dniu 6 listopada 2019 r. została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Działania edukacyjne w Regionie V województwa świętokrzyskiego– konkursy, warsztaty”. Koszt całkowity zadania wynosi 10 000 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach
  w wysokości 8 000 zł.

 • W dniu 10.09.2018r. została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Kielcach, umowa na dofinansowanie zadania pn.:„Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów - warsztaty, konkursy, doposażenie”. Koszt całkowity zadania wynosi 22 680,00 zł
  w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 15 999,00 zł.

 • W dniu 8 czerwca 2016 r. została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa na dofinansowanie zadania pn.: " Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi" Koszt całkowity zadania wynosi 52 049,00 zł, a kwota dofinansowania przez WFOŚiGW
  w Kielcach to 41 639,20 zł.

 • W dniu 11 wrzesnia 2015 została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowa na dofinansowanie zadania pn. " Doposażenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć". Koszt całkowity zadania wynosi 58 603,90 zł, a kwota dofinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach to 31 874,51 zł.