Lokalizacja

Gmina: Tuczępy, Staszów
Powiat: buski, staszowski
Województwo: świętokrzyskie

Zasięg działania przedsięwzięcia obejmuje następujące gminy udziałowców ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie:
Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 tys. osób.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej będzie miało siedzibę w budynku Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W chwili obecnej na terenie gmin tworzących Spółkę kluczowymi problemami społeczno-ekologicznymi są:  niska edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców; słaba aktywizacja mieszkańców w realizacji planu gospodarki odpadami; brak selekcji odpadów przez mieszkańców – „u źródła”; niska skuteczność odzysku surowców wtórnych.