Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie
zaprasza  do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania z licznych wydawnictw o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami, ochrony środowiska, ekologii oraz edukacji ekologicznej.

W swoich zbiorach posiadamy: książki, płyty CD i DVD, pomoce dydaktyczne o tematyce związanej z ochroną środowiska oraz gry komputerowe.

Dostęp do zbiorów jest nieograniczony dla wszystkich,bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Wystarczy tylko dokument potwierdzający tożsamość (np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna).

Zapraszamy również  do korzystania z sali komputerowej, w której zostały utworzone stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp do internetu oraz zapoznanie się z wiedzą z zakresu ekologii.

Biblioteka oraz sala komputerowa są czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Wykaz publikacji dostepnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej:

BIBLIOTEKA RCEE

Lp. Wydawnictwa książkowe

 1.  Atlas Przyrody Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. Dragon, Rok wyd. 2012
 2.  Atlas przyrody Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. RM, Rok wyd. 2013
 3.  Ekologia. Słownik ilustrowany z serii Alfabet Świata
 4.  Ekologia Autor Krebs Charles J., Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Rok wyd. 2011
 5.  Ekologia Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. Fenix, Rok wyd. 2011
 6.  Ekologia dla Każdego. 100 sposobów na to, jak Każdego Dnia Dbać o Środowisko Naturalne Autor Mckay K., Bonnin J.,
       Wyd. G+J RBA, Rok wyd. 2011
 7.  Ekologia ewolucyjna Autor Łomnicki A., Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Rok wyd. 2012
 8.  Ekologia i ochrona środowiska Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. ARTI, Rok wyd. 2012
 9.  Ekologia i ochrona środowiska Autor Knaflewska J. , Wyd. Publicat, Rok wyd. 2008
 10.  Ekologia i ochrona środowiska. Młody obserwator przyrody Autor Opracowanie zbiorowe,
        Wyd. Multico, Rok wyd. 2011
 11.  Ekologia i środowisko-Ocalić Ziemię Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. Ibis Wydawnictwo Książkowe, Rok wyd. 2009
 12.  Ekologia krajobrazu Autor Richling A., Solon J., Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rok wyd. 2011
 13.  Ekologia ogólna Autor Wiąckowski S., Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Rok wyd. 2008
 14.  Ekologia roślin. Autor Falińska K., Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Rok wyd. 2004
 15.  Ekologia. Obrazkowa encyklopedia dla dzieci Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z o.o. S.K.A., Rok wyd. 2012
 16.  Ekologia. Słownik encyklopedyczny A-Z Autor Łabno G. Wyd. Ibis Wydawnictwo Książkowe, Rok wyd. 2011
 17.  Ekologiczna praca 100 sposobów, aby ochrona środowiska stała się znakiem firmowym Autor: Mckay Kim, Bonnin Jenny,
         Wyd. G+J RBA, Rok wyd. 2011
 18.  Ekologiczne dzieciaki. 100 rzeczy, które możesz zrobić aby ocalić planetę Autor Mckay K., Bonnin J., Wyd. G+J RBA Wydawnictwo, Rok wyd. 2011
 19.  Ilustrowana Encyklopedia. Ekologia. Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. IBIS
 20.  Encyklopedia ilustrowana. Przyroda Autor Opracowanie zbiorowe Wyd. Fenix, Rok wyd. 2013
 21.  Encyklopedia przyrody Autor Opracowanie zbiorowe Wyd. Pascal, Rok wyd. 2008
 22.  Encyklopedia. Lasy Wyd. Arti. Rok wyd. 2013
 23.  Gospodarka a środowisko i ekologia Autor Małachowski K. Wyd. CeDeWu, Rok wyd. 2011
 24.  Ilustrowana Encyklopedia Ekologia Autor Łabno G., Wyd. EUROPA, Rok wyd. 2010
 25.  Las. Młody obserwator przyrody, Autor Opracowanie zbiorowe, Wyd. Multico, Rok wyd. 2011
 26.  Natura 2000. Nowa Koncepcja ochrony Środowiska, Autor Będkowska H. Wyd. Multico, 2009 /twarda oprawa/
 27.  Ochrona przyrody terenów otwartych, Autor Kapuściński R., Wyd. Multico, Rok wyd. 2012
 28.  Ochrona środowiska przyrodniczego, Autor Kiełczewski D., Dobrzańska B., Dobrzański G.,
         Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Rok wyd. 2008
 29.  Podstawy gospodarki odpadami, Autor Rosik-Dulewska Cz., Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Rok wyd. 2010
 30.  Problemy ochrony przyrody w lasach, Opracowane zbiorowe, Wyd. Instytut Badawczy Leśnictwa, Rok. wyd. 2010
 31.  Proekologiczne odnawialne źródła energii, Autor Lewandowski W.M., Wyd. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
         Rok wyd. 2013
 32.  Program Natura 200. Młody obserwator przyrody, Opracowanie zbiorowe, Wyd. Multico, Rok wyd. 2011
 33.  Rady na odpady. Wszystko co jest ciekawe, Autor Będkowska H., Liszewska J., Wyd. Multico, Rok wyd. 2012
 34.  Rośliny chronione, Opracowanie zbiorowe, Wyd. Multico, Rok wyd. 2011
 35.  Słownik encyklopedyczny Ekologia, Autor Łabno G, Wyd. Europa, Rok wyd. 2007
 36.  Słownik Ochrony Środowiska. Gospodarka Odpadami, Autor Czekierda K., Wyd. Wydawnictwo Kanion, Rok wyd. 2007
 37.  Słownik tematyczny. Ekologia i ochrona środowiska Wyd. PWN, Rok wyd. 2011
 38.  Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Autor Chełmicki W. Wyd. PWN, Rok wyd. 2012
 39.  Zielona encyklopedia, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o ekologii, Autor Corgibet V., Ch.Besse, Wyd. Papilon,
        Rok wyd. 2011
 40.  Zielona energia, Autor Niedziółka D. Wyd. CeDeWu, Rok wyd. 2012
 41.  Zwierzęta chronione w Polsce, Opracowanie zbiorowe, Wyd. Ibis Wydawnictwo Książkowe, Rok wyd. 2012
 42.  Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce, Opracowanie zbiorowe, Wyd. Fenix, Rok wyd.2011
 43.  Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Katarzyna Michniewska, wyd. Difin, rok wyd. 2013
 44.  Ekologia. Poznaj jej prawa i reguły, wyd. Damidos, rok wyd. 2014
 45.  Środowisko, Monika Kraszewska, wyd. Wir, rok wyd. 2009
 46.  Atlas zwierząt chronionych, Henryk i Małgorzata Garbarczyk, wyd. Multico
 47.  Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka, Jonathan Cowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 48.  Środowisko w wychowaniu przedszkolnym, D. Chauvel, wyd. Cyklady, rok wyd. 2000
 49.  Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Poradnik, Alfred Podniało, Wydawnictwo Naukowo Techniczne
 50.  Ekoświrek. Bajka ekologiczna, Katarzyna Terechowicz, wyd. Lucky, rok wyd. 2013
 51.  Dzień Cukierka bez Papierka, czyli Ekozosia sprząta świat, Katarzyna Sowula, wyd. Dwie Siostry
 52.  Zagrożona przyroda, Georgie McGavin, wyd. Bellona
 53.  Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Tom 1, Napoleon Wolański, wyd. PWN 2012
 54.  Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Tom 2, Napoleon Wolański, wyd. PWN 2012
 55.  Poradnik gospodarowania odpadami Podręcznik dla specjalistów i referentów ds. ochrony środowiska + CD -
         wersja podstawowa Zespół autorów pod redakcją dr hab. Krzysztofa Skalmowskiego, TOM 1 -6
 56.  Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego, Władysław Bulanda, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, rok wyd. 2007
 57. Ochrona środowiska przyrodniczego, Bożena i Grzegorz Dobrzańska, Dariusz Kiełczewski, wyd. PWN, rok wyd. 2012
 58.  Kolektory słoneczne i fotoogniwa w Twoim domu, Wojciech Oszczak
 59.  Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju, Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój,
         wyd. PWN 2012 +CD
 60. Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz do ustawy, Katarzyna Kuźma, Daniel Chojnacki,
       Wojciech Hartung, Katarzyna Maćkowska, Karolina Szymczak, Przemysław Zdrajkowski, wyd. Info Biznes Sp. z o. o., 2013
 61.  Wybrane zagadnienia ekologiczne, Opracowanie zbiorowe, wyd. SGGW, 2010
 62. Zielona energia, zielone domy. Nowe wyzwania dla Polski., Opracowanie zbiorowe, wyd. Adam Marszałek, 2013
 63. Słownik Gospodarki Odpadami Angielsko-polski. Wersja zaktualizowana, Krzysztof Czekierda, wyd. Dr Lex, rok wyd. 2013
 64.  Poradnik organizatora gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie, Zdzisław Dudziński, wyd. PWE, 2012
 65.  Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
        w gminach, Z. Grzymała, G. Maśloch, M. Goleń, E. Górnicki, Oficyna Wydawnicza SGH, 2013
 66.  Ocena systemu gospodarki odpadami kpl. I- część, dr hab. Inż. Andrzej Kraszewski (Minister Środowiska),
        dr hab. Inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, wyd. IGSMiE PAN w Krakowie, 2011
 67. Ocena systemu gospodarki odpadami kpl. II część, dr hab. Inż. Andrzej Kraszewski (Minister Środowiska),
       dr hab. Inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, wyd. IGSMiE PAN w Krakowie, 2011
 68. Ocena systemu gospodarki odpadami kpl. III część, dr hab. Inż. Andrzej Kraszewski (Minister Środowiska),
        dr hab. Inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, wyd. IGSMiE PAN w Krakowie, 2011
 69.  Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych, Wojciech Bachor, Oficyna Wydawnicza SGH, 2009
 70.  Akademia ekologii. Segreguję odpady, Kinga Macias, wyd. Skrzat, 2013
 71.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin, redakcja naukowa Jędrzej Klatka, Michał Kuźniak,
        wyd. LEX, 2012
 72.  Recykling i odpadki, Alex Frith, tłumaczenie Barbara Ciecierska, wyd. Olesiejuk, 2011

 

Lp. Czasopisma:

 1.  „Przyroda polska", nr 1-12 styczeń-grudzień 2014
 2.  „AURA", nr 1 - 12  styczeń -grudzień2014
 3. „Ekonatura" nr 1 -12 styczeń-grudzień 2014Lp. Nazwa pozycji multimedialnych:

 1.  „Planeta ziemia", David Attenborough, odc. 1-11
 2.  „Na ratunek planecie", Przyroda cz.1 i cz.2
 3.  „Przyroda", Multimedialna baza wiedzy, Szkoła podstawowa, klasa 4
 4.  „Przyroda", Multimedialna baza wiedzy, Szkoła podstawowa, klasa 5
 5.  „Przyroda", Multimedialna baza wiedzy, Szkoła podstawowa, klasa 6
 6.  „Multimedialny Atlas Przyrodniczy PWN", Klucz do tajemnic natury
 7.  „Największe cuda. Najpiękniejsze zjawiska Przyrody", David Attenborough
 8.  „Oblicza Ekologii", M. Madsena, F Armstrong, J. Webstera
 9.  „Błękitna Planeta", IMAX
 10.  „Wycieczka do lasu", Nadleśnictwo Spała
 11.  „Symulator usuwania skażeń", Świat symulatorów
 12.  „Biologia. Ekologia ewolucjonizmu"
 13.  „Leksykon ochrony środowiska"
 14.  „Natura mieszczucha czyli przyroda w mieście", BWM Art.
 15.  „Społeczna mapa energetyki przyjaznej środowisku", Instytut na rzecz ekorozwoju
 16.  „Ekologiczne znaczenie roślin", Encyklopedia Multimedialna
 17.  „Poradnik ochrony środowiska w gospodarce gminy", S. Rabiej, Cz. Wachnicki
 18.  Kolorowy śmietnik"- słuchowisko dla dzieci, J. Latos, P. Dulla
 19.  „Ekologia w gimnazjum", cz. 1-6, odc.1-21
 20.  „Ekologia w gimnazjum", cz. 7, Opracowanie dydaktyczne dla nauczycieli wraz z propozycjami lekcji i ćwiczeń.