Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania z fachowej literatury zarówno z zakresu ochrony środowiska, ekologii, jak również edukacji ekologicznej.

W swoich zbiorach posiadamy: książki, płyty CD i DVD, pomoce dydaktyczne o tematyce związanej z ochroną środowiska oraz gry komputerowe.

Dostęp do zbiorów jest nieograniczony dla wszystkich obywateli

bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Warunkiem wypożyczenia pozycji ze zbiorów bibliotecznych jest posiadanie dowodu potwierdzającego tożsamość (np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna).

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z sali komputerowej, w której zostały utworzone stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp do internetu oraz zapoznanie się z wiedzą z zakresu ekologii.

Biblioteka oraz sala komputerowa są czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.