ekoozdoba plakat

 

W konkursie mogą wziąść udział uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gmin należących do Spółki (Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto  i Gmina Połaniec, Miasto i Gmina Staszów, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Gmina Nowy Korczyn, Gmina Oleśnica, Gmina Opatowiec, Gmina Pacanów, Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec–Zdrój, Gmina Szydłów, Gmina Tuczępy, Gmina Wiślica).

 

REGULAMIN