14 i 15 kwietnia RCEE odwiedziły przedszkolaki z gminy Szydłów.

Przedszkolaki z Solca i z Potoku wraz z opiekunami bawili się świetnie segregując odpady

i utrwalając kolory pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Mimo wietrznej pogody udał się również spacer po Zakładzie.