W dniu 23 marca do Rzędowa na warsztaty ekologiczne przybyły przedszkolaki
z Nizin. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach i z zapałem wykonywały ozdoby wielkanocne. Na koniec spotkania przedszkolaki zwiedziły Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.