W dniu 28.11.2013 odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie, położonego w gminie Tuczępy w powiecie buskim. Jest to pierwsza tego typu placówka  w województwie świętokrzyskim.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczęło swą działalność z dniem 2 września 2013r. i pełni rolę ośrodka edukacji ekologicznej przede wszystkim dla mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie pn.: „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie”. Udział w tym przedsięwzięciu biorą Gminy: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to obszar zamieszkały przez około 153 tys. osób. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Odpowiednio przystosowane pomieszczenia umożliwiają przeprowadzanie konferencji, szkoleń, akcji promocyjnych  z zakresu edukacji ekologicznej. Utworzone stanowiska komputerowe z dostępem do internetu pozwalają na przekazanie wiedzy z zakresu ekologii w atrakcyjny oraz przystępny sposób, a w bibliotece RCEE można zapoznać się z fachowymi książkami.

W tym roku w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie gościliśmy już przeszło 100 osób, posiadamy harmonogram kolejnych wizyt, również na 2014 rok. Po uruchomieniu Zakładu Gospodarki Odpadami     Komunalnymi  w Rzędowie zajęcia edukacyjne zostaną wzbogacone o możliwość zwiedzenia nowoczesnej instalacji do segregacji i składowania odpadów. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania i korzystania z naszej placówki.