W dniu 10 października 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki – Rzędów 40, 28-142 Tuczępy odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 18 gmin należących do ZGOK Spółka z o.o.

Na spotkaniu poza zaplanowanym porządkiem obrad przedstawiono informację o nowo utworzonym Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej.