Powietrze jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aby nam pomagać, a nie szkodzić, powietrze powinno być czyste. Tymczasem, jesienią i zimą, powietrze w Polsce jest pełne szkodliwych substancji.

Źródłem zanieczyszczeń powietrza są głównie procesy spalania paliw kopalnych i pozostałe procesy technologiczne, ruch pojazdów silnikowych: samolotów, samochodów, ciężarówek i statków, a także palenie śmieci.

Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz zdrowiem! Trujesz dzieci, skazując je na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie. Co roku umiera na świecie 7 mln, a w Polsce 45 tys. z powodu zanieczyszczonego powietrza. (Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej organizacja non – profit HEAL).

smog1

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają Twoje najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię.

smog2

PALĄC ŚMIECI

Zanieczyszczasz środowisko!

Trujesz swoją rodzinę i sąsiadów!

Palenie śmieci jest karalne!

palenie śmieci w piecach (kotłach grzewczych) jest nielegalne
i grozi mandatem karnym
500zł lub karą grzywny do 5 tys. zł

 RKS