Projekt z dofinansowaniem WFOŚiGW w Kielcach

logobez ta

 

Na podstawie podpisanej umowy dotacji z dnia 5 sierpnia 2020 roku pomiędzy Zakładem Gospodarki Opadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie a WFOŚiGW w Kielcach udzielona została dotacja w kwocie 3000,00 zł na realizację zadania pn.: „Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska – warsztaty, konkursy”. Całkowita wartość zadania wynosi 3750,00 zł.

Projekt, którego realizacją będą zajmować się pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej obejmuje:

- warsztaty ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży związane z tematyką gospodarki odpadami komunalnymi w powiązaniu z ochroną powietrza, wody i gleby,

- konkursy o tematyce recyklingowej dla dzieci ze szkół podstawowych.