niziny 2020

W ramach realizacji Projektu pn.: „Działania w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz rozpowszechniania prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi - konkursy, warsztaty, doposażenie RCEE” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. Koszt całkowity zadania 41.863,51 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach 27.611,81 zł.