W dniu 21.02.2020 r pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej z Rzędowa przeprowadzili prelekcje na temat prawidłowej segregacji  odpadów komunalnych  w  LICEUM  OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYM IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO      w STASZOWIE. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznania się z prawidłową segregacją odpadów poprzez praktyczną naukę. Poniżej dokumentacja zdjęciowa.

zb 3491