W dniu 3 lutego 2020 roku Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej gościło wychowawców Placówek Wsparcia Dziennego
Świetlicy "Jutrzenka" wraz kierownikiem PWD ze Staszowa Panią Justyną Górską – Sekułą.

na str mniejszy