W upalny piątkowy dzień do Rzędowa przyjechały przedszkolaki ze staszowskiego przedszkola Nr 8. Na początek dzieci uczestniczyły w warsztatach ekologicznych podczas których miały okażję dowiedzieć się w jaki sposób segregować odpady. Nauka odbywała sie poprzez praktyczną segregację, ale i przez zabawy ruchowe. Na koniec zajęć dzieci obejrzały bajkę na temat recyklingu i zwiedziły Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 staszow 14.09

staszow 14.09.1