6 czerwca odwiedzili RCEE uczniowie z Technikum Ekonomicznego w Staszowie. Warsztaty ekologiczne miały uczestnikom przybliżyć problematykę zagospodarowania odpadów komunalnych oraz przedstawić funkcjonowanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

6.06.19