Dzisiejsze zajęcia w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej odbyły się dla studentów z Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz zwiedzili Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

studenci