W dniu dzisiejszym na warsztaty ekologiczne do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie, przyjechały dzieci z Przedszkola Nr 4 w Staszowie- grupa 6-latków. Przedszkolaki zdobyły teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowej segregacji odpadów, nauczyły się czym jest recykling oraz wykonały prace plastyczne. Na koniec zajęć, w nagrodę za aktywny udział w zajęciach, dzieci otrzymały dyplom oraz drobne upominki: notes z zakładką i plan lekcji.