Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie ponownie laureatem
Konkursu o Puchar Recyklingu!

Laureaci konkursu to podmioty, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Podczas XIX Finału Konkursu o Puchar Recyklingu, który miał miejsce 29. 11. 2018 r. w Warszawie, nagradzano podmioty za wyjątkowe osiągnięcia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów (makulatury, stłuczki szklanej, baterii, itp.), a także za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami w trzech kategoriach konkursowych: „Edukacja Recyklingowa”, „Lider Recyklingu” oraz „Gmina Recyklingu". Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie otrzymał dyplom i statuetkę w kategorii „Zielona Bateria”, w której doceniono samorządy i przedsiębiorstwa za najlepsze wyniki w zbiórce zużytych baterii. Nagrodę dla Zakładu odebrał z rąk Pani Magdaleny Dutki- Prezes firmy Abrys, Pan Andrzej Kruzel Prezes Zarządu ZGOK Sp. z o.o.

"Fot. Archiwum Abrys Sp. z o.o./Filip Kowalkowski"

"Fot. Archiwum ZGOK Sp. z o.o./R. Kowalik-Sobieniak"