W dniach 16-17 października pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadzili spotkania z mieszkańcami gminy Opatowiec. Podczas tych spotkań została przedstawiona prezentacja na temat prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwach domowych, a także omówione zostały problemy przedstawione przez samych mieszkańców. Poniżej fotorelacja ze spotkań:

spotk. opatowiec