W dniach 24 i 25 września odbyły się zajęcia w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla szkół podstawowych z miejscowości Rytwiany i Staszów.

W części teoretycznej uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat sposobów zapobiegania powstawania odpadów i ochrony środowiska, a następnie posegregowali odpady do odpowiednich pojemników na surowce wtórne. Na zakończenie odbyła się krótka wycieczka po zakładzie.

rytw stasz