W dniu 10.09.2018r. została  podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach, umowa na dofinansowanie zadania pn.: 
„Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów - warsztaty, konkursy, doposażenie”. 

Koszt całkowity zadania wynosi 22 680,00 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach  
w wysokości 15 999,00 zł.