W dniu 18 maja pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej odwiedzili szkoły w gminie Czarnocin. W ramach współpracy z Urzędem Gminy w Czarnocinie zostały przeprowadzone prelekcje na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi dla uczniów w miejscowościach: Sokolina, Czarnocin i Cieszkowy. W ramach prowadzonej edukacji został również ogłoszony dla uczniów konkurs plastyczny: "EKOPLAKAT - kupuj z głową".

czarnocin18

czarnocin18.1