rozstrzygnicie 2018

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 11 maja 2018 r. na pikniku ekologicznym w Rzędowie.
O szczegółach koordynatorzy zwycięski szkół oraz grup przedszkolnych będą poinformowani pocztą.

W ramach realizacji Projektu pn.: „Działania w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz rozpowszechniania prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi - konkursy, warsztaty, doposażenie RCEE”. Koszt całkowity zadania 41.863,51 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach  27.611,81 zł.

logo

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 11 maja 2018 r. na pikniku ekologicznym w Rzędowie.
O szczegółach koordynatorzy zwycięski szkół oraz grup przedszkolnych będą poinformowani pocztą.

W ramach realizacji Projektu pn.: „Działania w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz rozpowszechniania prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi - konkursy, warsztaty, doposażenie RCEE”. Koszt całkowity zadania 41.863,51 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach  27.611,81 zł.

Opis: C:\Users\zgok8\Desktop\WFOŚiGW Program edukacyjny\oznakowanie PROGRAM EDUKACYJNY\logo.jpg

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach