W dniu 24 stycznia 2018r. pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej odwiedziło uczniów ze staszowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Podczas warszatatów uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę na tema prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

 CKPStaszow