Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach współpracy z gminą Opatowiec przeprowadziło edukację w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach działań zostały zorganizowane spotkania z mieszkańcami gminy, warsztaty w szkole oraz konkurs plastyczny.

 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI GMINY OPATOWIEC

opatowiec mieszk

 

WARSZTATY EKOLOGICZNE W SZKOLE

 

 warszt opat

 

KONKURS "EKOPLAKAT - KUPUJ Z GŁOWĄ" - ROZDANIE NAGRÓD

nagrody opat