Licealiści ze Staszowskiego LO im. ks. kard. St. Wyszyńskiego uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych

dot. selektywnej zbiórki odpadów w czwartek 8ego czerwca, po czym udali się na spacer po Zakładzie.