EKO Szydłów - warsztaty kreatywne

odbyły się 3 i 4 czerwca, gdzie w sobotę swoje "pięć minut" miało Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. W czasie "Kilku słów o ekologii" uczestnicy warsztatów, zarówno Ci z Polski jak i z zagranicy, mieli okazję dokładnie posłuchać i spróbować jak prawidłowo segregować odpady i jak wykorzystać kreatywnie odpady.