W dniu 9 maja do RCEE przyjechała grupa przedszkolaków z Przedszkola w Połańcu. Podczas zajęć dzieci miały możliwość dowiedzieć się o odpadach, w jaki sposób należy je prawidłowo segregować, co to jest recykling, a przy okazji pobawić się w zabawy związane z ekologią. Na zakończenie wszyscy udali się na zakład, by sprawdzić jak działa Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

9maj