Do Rzędowa na zajęcia ekologiczne przyjechali gimnazjaliści ze Staszowa. Podczas prezentacji na temat prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z segregacji odpadów i recyklingu. Na zakończenie warsztatów udali się na zwiedzanie zakładu.

4maj