W dniu 15 marca do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przyjechali uczniowie II klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Staszowie. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Dzieci z wielkim zaangażowaniem odpowiadały na pytania i sprawnie posegregowały odpady do odpowiednich pojemników. Po zajęciach był spacer po zakładzie oraz rozdanie dyplomów ukończenia warsztatów.

15marca