W styczniu Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Kielcach przeprowadziło warsztaty dla nauczycieli, podczas których uczestnicy rozmawiali o edukacji ekologicznej w szkole w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

nauczyciele