W lutym Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło szkolenia z zakresu prawidłowej segregacji odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy Szydłów, które odbyły się w miejscowościach: Solec, Wola Żyzna, Mokre, Gacki, Szydłów.

spot.szyd