W dniu dzisiejszym w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej odbyła się uroczystość rozdania nagród w trzech konkursach: "EKOPLAKAT - kupuj z głową", "EKO ZAKUPY", "ENERGIA Z ODPADÓW". Konkursy były zorganizowane w ramach nowego projektu pn.: "Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

 

nagr4

nagr5

nagr6