Komisja konkursowa w dniu 25 listopada dokonała analizy prac biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie: praca plastyczna wykonana samodzielnie, dowolną techniką, zgodność z tematem oraz oryginalność.

 

Decyzją Komisji przyznano łącznie trzy nagrody: I miejsce i dwa wyróżnienia.

 

I miejsce 

Justyna Mazur, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, kl. IV TŻiUG

 

1praca

 

Wyróżnienie

                     Paulina Czech, Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Pawła II w Staszowie, kl. II Technikum Logistyczne 

          Emilia Górnicz, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, kl. I TŻiUG

 

2praca

 

 

 

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

odbędzie się 9 grudnia br.  w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie