Nadal odbywają się spotkania sołeckie w Gminie Staszów, na których pracownicy RCEE

prowadzą prelekcje odnośnie zasad segregacji odpadów.

Od 1 września gościliśmy w takich miejscowościach jak: Sztombergi, Mostki, Poddębowiec, Kopanina,

Dobra, Podmaleniec oraz Czernica.