"Chańcza -Świętokrzyska Perła" - pod takim hasłem w sobotę 16 lipca odbyła się na plaży w Chańczy
impreza 
zorganizowana min. przez powiat kielecki i staszowski oraz Echo Dnia. Pośród wielu atrakcji znalazł się też element ekologiczny w postaci stanowiska Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi                                            i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie.