W środę 3 sierpnia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Rozmawialiśmy o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz o działaniach gminy Połaniec w celu poprawy jakości segregacji przez mieszkańców.
W spotkaniu wzięli udział min. Włodarze Miasta i Gminy Połaniec oraz przedstawiciele Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu.