13 lipca 20222r. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie zawarł umowę         z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na dofinansowanie zadania pn."Edukacja ekologiczna-konkursy" .
Koszt całkowity zadania wynosi 3750,00 zł w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW
w Kielcach w wysokości 3 000,00 zł.