W piątek, 27 maja, odbyło się wręczenie nagród w konkursie ,,Obraz recyklingowy'' i ,,Gra recyklingowa'' w ramach realizacji projektu pn.: ,,Edukacja ekologiczna poprzez konkursy'' dofinansowanego z WFOŚiGW w Kielcach. Nagrody i dyplomy wręczał Prezes Zarządu Pan Zbigniew Snopkiewcz.
Wszystkim laureatom, opiekunom, rodzicom, wychowawcom dziękujemy za obecność, zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach oraz życzymy dalszych eko-sukcesów :).