W poniedziałek, 25 kwietnia młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Sichowa Dużego przyjechała do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, by pogłębić swoją wiedzę na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Podczas prelekcji, uczniowie usłyszeli również o recyklingu oraz dowiedzieli się jak wygląda krok po kroku proces przetwarzania odpadów komunalnych w ZGOK w Rzędowie, mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas praktycznej nauki segregacji śmieci, a także odbyli spacer po Zakładzie. Każdy uczestnik zajęć otrzymał od nas materiały warsztatowe.

Warsztaty edukacyjne zostały zrealizowane w ramach promocji Projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn.: ,,Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie'', w ramach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.