W dniu 16 marca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach odbyły się zajęcia ekologiczne pod nazwą: „Śmieci segreguję, planetę ratuję”. Uczniowie klas I-IV oraz V-VIII mieli za zadanie wysłuchać prezentacji na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, które każdy z nas wytwarza w soich domach, a następnie posegregować przykładowe odpady do odpowiednich pojemników.

Dziękujemy za zaproszenie i życzymy powodzenia w segregacji :).