2 marca 2022r. w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie odbyły się warsztaty edukacyjne. Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Ruszczy poprzez naukę i zabawę, dowiedzieli się jak poprawnie postępować z odpadami komunalnymi, które każdy z nas wytwarza w domach. Dzieci wykazały się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem poruszaną tematyką. Na zakończenie obejrzały krótki film, prezentujący jak wygląda praca w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, a dwoje spośród uczniów miało okazję sprawdzić swoje umiejętności dotyczące segregacji odpadów podczas konkursu. Na zakończenie naszego spotkania każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia warsztatów ekologicznych oraz torbę wielokrotnego użytku.