Tym razem w warsztatach ekologicznych udział wzięła nasza najmłodsza grupa odbiorców, a mianowicie przedszkolaki z Tucząp z Oddziału A, B i C. Na początku dzieci wysłuchały krótkiej prezentacji dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów, a następnie był czas na naukę poprzez zabawę.