16 marca odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Kurozwękach. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach pogłebiając swoją wiedzę na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu. Cieszymy się, że w dobie pandemii możemy realizować naszą edukację, ponieważ jest to obszar niezwykle ważny dla naszego środowiska.