W dniach 5 i 10 marca uczniowie klas I-III uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, które zostały przeprowadzone w ich placówce oświatowej. Dzieci zapoznały się z zasadami segregacji odpadów, uczestniczyły aktywnie w zajęciach plastycznych
i zabawach ekologicznych. Wykazały się dużą wiedzą rozwiązując łamigówki o tematyce ekologicznej i biorąc udział w przeprowadzonych pogadankach na temat możliwości ochrony środowiska w życiu codziennym, przez każdego człowieka.