Dnia 12 lutego 2021 roku minął termin nadsyłania prac do konkursu "Skarby ukryte w odpadach".

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, a temat okazał się bardzo ciekawy. Na konkurs wpłynęło zgodnie z kryteriami regulaminu 115 prac z 10 gmin należących do Spółki z 16 placówek oświatowych.

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa dokonała oceny i wyłoniła następujących laureatów:

 

WYNIKI
KONKURSU PLASTYCZNEGO

SKARBY UKRYTE W ODPADACH”

Nagroda główna

Oskar Samiec
kl. IV, ZPO PSP w Tuczępach

skarby1

Wyróżnienie

wyroznienieskarby

 Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie rozdania nagród telefonicznie.

Wstępnie uroczystość planowana jest w maju.