Niedługo rusza rządowy program "STOP SMOG" , który finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Znaczy to że dla  mieszkańca  wysokość wsparcia           w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100% kosztów inwestycji!  
Nabór ruszy najprawdopodbniej już w lutym.