PLASTIK nie do pieca - piec nie do PLASTIKu ! 

     Przyłączamy się do kampani  prowadzonej od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska
kampanii edukacyjno-społecznej
pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”,
która przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach
i na wolnym powietrzu.

Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze
tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów 
oraz emisje z domowych palenisk i kotłowni,
będące wynikiem spalania złej jakości opałuczy niestety spalania odpadów.

Świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska,
dlatego Fundacja PlasticsEurope Polska
w swojej kampanii zwraca uwagę
na zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza proceder spalania w piecach odpadów,
w tym odpadów plastikowych.

                                                                                               www.plasticseurope.org/pl

                                                      http://rcee.zgokrzedow.pl/index.php/konkursy-2015-2016/548-dbaj-o-zdrowie-nie-pal-smieci